Lejetøj

Betingelser

Betingelser på usedTOYS.dk


 
 
Vilkår Privat
1. Aftalen
Nærværende vilkår finder anvendelse, hvis sælger handler i privat regi og ikke er erhvervsdrivende inden for denne branche, således at nævnte vilkår er en del af aftalen mellem sælger og køber.
Ved tilmelding til usedTOYS.dk erklærer køber og sælger sig indforståede med de i nærværende vilkår beskrevne rettigheder og forpligtelser.

2. usedTOYS.dk’ formidlerrolle
Køber og sælger accepterer, at usedTOYS.dk alene er formidler af kontakten mellem køber og sælger og således at usedTOYS.dk ikke påtager sig noget ansvar for handlen og dens gennemførelse, og således at intet krav eller reklamationer over betaling, kvalitet, mængde mv. kan rettes mod usedTOYS.dk. usedTOYS.dk påtager sig intet ansvar for udformning eller indhold af de annoncer, sælger producerer på hjemmesiden eller for den korrespondance (chat) der måtte finde sted mellem køber og sælger. usedTOYS.dk forbeholder sig ret til at fjerne annoncer, som måtte virke stødende eller i øvrigt har et ind-hold der er moralsk eller etisk ukorrekt. Sælger har i nævnte tilfælde ikke krav på returnering af beløb betalt til usedTOYS.dk.

3. Personlige oplysninger
Køber og sælger skal meddele usedTOYS.dk alle nødvendige oplysninger som usedTOYS.dk til enhver tid måtte anmode om. For at sikre systemet registrerer usedTOYS.dk brugernes IP-adresser. Køber og sælger accepterer, at usedTOYS.dk til den anden part i en handel udleverer de til brug for gennemførelse af en handel nødvendige registrerede data.´
usedTOYS.dk udleverer: navn, adresse, postnr.og by, telefonnummer og e-mail adresse.

Køber og sælger erklærer ikke at ville gøre brug af kontaktinformationer, som modtages via usedTOYS.dk til andet formål end at indgå og afslutte den pågældende handel

4. Sælgers oplysninger
Sælger accepterer, at køber modtager usedTOYS.dk oplysninger om dennes navn og adresse. Sælger accepterer at skulle afgive fyldestgørende oplysninger om varens karakter og væsentlige egenskaber.

5. Myndighed
Sælger og køber indestår for, at den pågældende opfylder myndighedslovens regler.

6. Levering og betaling
usedTOYS.dk modtager ikke betaling for varer. Betaling for varen gennemføres således, som det konkret aftales mellem køber og sælger og betaling sker for købers og sælgers egen regning og risiko.

7. Fortrydelsesret
Når handlen fra usedTOYS.dk side er afsluttet med udlevering af kontaktinformationer til sælger, kan sælger ikke fortryde handlen. Hverken sælger eller køber har fortrydelsesret overfor hinanden eller overfor usedTOYS.dk.

8. Indsigelser
Køber og sælger opfordres til straks at meddele fejl eller problemer iøvrigt med usedTOYS.dk, hvorefter meddelelsen straks vil blive behandlet. Oplysninger om fejl og mangler ved en solgt vare, som usedTOYS.dk måtte modtage fra køber, videre-bringer usedTOYS.dk til sælger. usedTOYS.dk kan herefter ikke påtage sig at behandle sagen yderligere.”
 
9. Ændring af nærværende aftale
usedTOYS.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende aftale fra tid til anden og opsætte nye versioner på usedTOYS.dk`s tjenester.I så tilfælde vil vi underrette dig derom via nyhedsmail, for dig der ikke modtager nyheds- mail bliver det slået op under nyheder. De nye regler og tjenester træder i kraft og er gældende fra den dag de er opsat på usedTOYS.dk
 
 
Vilkår Erhverv
1. Aftalen
Nærværende vilkår finder anvendelse, hvis sælger er erhvervsdrivende, således at nævnte vilkår er en del af aftalen mellem sælger og køber.
Ved tilmelding til usedTOYS.dk, erklærer køber og sælger sig indforståede med de i nærværende vilkår beskrevne rettigheder og forpligtelser.
usedTOYS.dk henleder parternes opmærksomhed på, at de sædvanlige forbrugerbeskyttende regler i gældende dansk lovgivning finder anvendelse, i det omfang de ikke er fraveget i nærværende vilkår.

2. usedTOYS.dk’ formidlerrolle
Køber og sælger accepterer, at usedTOYS.dk alene er formidler af kontakten mellem køber og sælger og således at usedTOYS.dk ikke påtager sig noget ansvar for handlen og dens gennemførelse, og således at intet krav eller reklamationer over betaling, kvalitet, mængde osv. kan rettes mod usedTOYS.dk. usedTOYS.dk påtager sig intet ansvar for udformning eller indhold af de annoncer, sælger producerer på hjemmesiden eller for den korrespondance (chat) der måtte finde sted mellem køber og sælger. usedTOYS.dk forbeholder sig ret til at fjerne annoncer, som måtte virke stødende eller i øvrigt har et ind-hold der er moralsk eller etisk ukorrekt. Sælger har i nævnte tilfælde ikke krav på returnering af beløb betalt til usedTOYS.dk.


3. Personlige oplysninger
Køber og sælger skal meddele usedTOYS.dk alle de nødvendige oplysninger, som usedTOYS.dk til enhver tid måtte anmode om. For at sikre systemet registrerer usedTOYS.dk brugernes IP-adresser.
Køber og sælger accepterer, at usedTOYS.dk til den anden part i en handel udleverer de til brug for gen-nemførelse af en handel nødvendige registrerede data..
usedTOYS.dk udleverer: købers/sælgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Køber og sælger erklærer ikke at ville gøre brug af kontaktinformationer, som modtages via usedTOYS.dk, til andet formål end at indgå og afslutte den pågældende handel.

4. Sælgers oplysninger:
Sælger accepterer, at køber modtager usedTOYS.dk oplysninger om dennes navn og adresse.
Sælger accepterer, at skulle afgive fyldestgørende oplysninger om varens karakter og væsentlige egenskaber.
Sælger accepterer, at skulle angive pris for varen inklusive moms og andre afgifter.
Sælger accepterer, at skulle angive alle omkostninger ved handlen i salgsannoncen.

5. Myndighed
Køber indestår for, at denne opfylder myndighedslovens regler.

6. Levering og betaling
Sælger forpligter sig til at levere varen hurtigst muligt og oplyse køber om leveringstidspunkt. Er andet ikke aftalt, er sælger forpligtet til at levere til køber inden 5 hverdage fra endelig aftale.
usedTOYS.dk modtager ikke betaling for varer. Betaling for varen gennemføres således, som det konkret aftales mellem køber og sælger og betaling sker for købers og sælgers egen regning og risiko.

7. Fortrydelsesret
Sælger accepterer at meddele køber 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med alle handler. Fristen regnes fra købers modtagelse af varen og kan alene udnyttes af køber, såfremt varen kan returneres til sælger i samme stand som varen var i ved købers modtagelse.
Køber skal afholde alle omkostninger ved returnering af en vare og sælger skal til køber tilbagebetale det beløb, som sælger har modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger, gebyrer og afgifter.
Sælgers gebyr til usedTOYS.dk tilbagebetales ikke til sælger i dette tilfælde.

8. Reklamation over fejl og mangler og ombytning
Købelovens 2 års reklamationsfrister er gældende. Fristen regnes fra købsaftalens dato.
Defekte eller forkerte varer skal erstattes eller ombyttes straks for sælgers regning, herunder skal sælger erstatte købers omkostninger i forbindelse med returnering af den defekte vare.
Sælger hæfter for transportskadede varer.

9. Sælgers omkostninger ved brug af usedTOYS.dk
Det er omkostningsfrit at benytte usedTOYS.dk.
 
10. Ændring af nærværende aftale
usedTOYS.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende aftale fra tid til anden og opsætte nye versioner på usedTOYS.dk`s tjenester. I så tilfælde vil vi underrette dig derom via nyhedsmail, for dig der ikke modtager nyheds- mail bliver det slået op under nyheder. De nye regler og tjenester træder i kraft og er gældende fra den dag de er opsat på usedTOYS.dk